เปิดเวบเมื่อ 23/08/2549
ปรับปรุงเวบเมื่อ 14/11/2558
ผู้ชมทั้งหมด
eXTReMe Tracker
สินค้าทั้งหมด 869          

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> อื่นๆ >> เสื้อ หมวก กระเป๋า มูลนิธิ อาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภา กาชาตไทย

เสื้อ หมวก กระเป๋า มูลนิธิ อาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภา กาชาตไทย - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เสื้อ หมวก กระเป๋า มูลนิธิ อาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภา กาชาตไทย
  Tell a Friend

เสื้อ หมวก กระเป๋า มูลนิธิ อาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภา กาชาตไทย

รหัสสินค้า: 000592
รายละเอียด:

   มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เริ่มต้นจากการดำเนินโครงการอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งมีขึ้นในขณะที่มีอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง จนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำให้ท่วมในวงจำกัด ผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่ง ขาดความเห็นอกเห็นใจ ต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเอง ขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติ

 

วัตถุประสงค์

     เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยที่รุนแรง นอกจากนี้จะยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่า ผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอ เป็นต้น โดยเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจ  

 มูลนิธิฯ สนับสนุนภาคราชการในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

 กิจกรรมหลัก

 ช่วยเหลือประทังชีวิตผู้ประสบอุทกภัย 3ด้าน คือ

 

1. ด้านการจัดตั้งคลังน้ำดื่มแบบปันส่วนโดยสมัครใจ และการแจกจ่ายน้ำดื่ม

2. ด้านการประกอบและแจกจ่ายอาหารสด

3. ด้านการแจกจ่ายถุงยังชีพ

 

ช่วยเหลือการดูแลผู้อ่อนแอ ได้แก่ ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง, หญิงมีครรภ์ และเด็กเล็ก โดยจัดตั้งอาสาสมัคร "เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก" คอยดูแลและเยี่ยมเยียนจนกว่าระดับน้ำจะลดเป็นปกติ

 กิจกรรมพิเศษ

 1. ช่วยเหลือการฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ประสบภัย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยให้อาสากาชาดเข้าไปจัดกิจกรรมให้กำลังใจกับผู้ประสบ อุทกภัยที่มีความท้อแท้ สิ้นหวังจากการสูญเสียทรัพย์สินหรือบางครั้งอาจจะเป็นญาติพี่น้อง เป็นการไปจัดกิจกรรมนันทนาการปลอบขวัญให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่มีความสิ้นหวัง ท้อแท้ ให้มีกำลังใจ มีสภาพจิตที่ดีขึ้นและสามารถกลับมาทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างปกติต่อไป

 2. ช่วยเหลือให้เกิดความร่วมมือในการฟื้นฟูอนามัยชุมชนภายหลังน้ำลด กิจกรรมอาสากาชาดฟื้นฟูสุขอนามัยชุมชน เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการภายหลังน้ำลดแล้ว ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูสุขอนามัยชุมชน โดยประชาชนที่ประสบภัยร่วมกับประชาชนที่อยู่รอบข้างที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมเข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เช่นช่วยกันขุดคลองระบายน้ำ ทำความสะอาดทั้งภายในบ้านและบริเวณรอบนอกของหมู่บ้าน ปลูกต้นไม้ และฟื้นฟูที่ออกกำลังหรือเล่นกีฬาในสวนสาธารณะเป็นต้น โดยโครงการฯจะให้การสนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งของที่จะฟื้นฟูสุขอนามัย

 3. การช่วยเหลือที่พักชั่วคราว ซึ่งเป็นการสร้างบ้านให้ผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านถูกทำลายเสียหายจากน้ำท่วม อาศัยชั่วคราวในช่วงที่รัฐบาลกำลังหาสถานที่เพื่ออยู่อาศัยอย่างถาวร บ้านที่โครงการดำเนินการจัดทำจะเป็นบ้านถอดเก็บได้อย่างสมบูรณ์แบบ (Complete Knock Down) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวมีใต้ถุนสูง วางอยู่บนพื้นปูนขนาด 5x6เมตร ห้องนอนมีขนาด 4x3เมตร พื้นเป็นไม้อัด มี 1ประตูและหน้าต่าง 2ด้าน ทำให้ลมถ่ายเทได้ดี ผนังและหลังคาทำด้วยวัสดุเบา คงทน ไม่เป็นสนิม เรียกว่า Zinc Alumn โครงเป็นโลหะชุบ Galvanize ที่พิเศษคือหลังคาไม่มีการตอกตะปู จึงไม่มีโอกาสรั่วแม้จะนำกลับมาใช้ใหม่ บ้านคู่ซึ่งมีบันไดขึ้นร่วมกันสามารถปรับใช้สำหรับครอบครัวใหญ่ได้ ซึ่งจัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยอยู่ที่บ้านน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

 4. การช่วยเหลือจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กเล็กชั่วคราว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน ที่ประสบอุทกภัยที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านชั่วคราว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-6ปี ให้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา เป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กให้มีประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กก่อนเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับต่อไป และยังเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในหมู่บ้านชั่วคราวนี้

 สถานที่รับบริจาคสิ่งของ

 1. สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 1873ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330โทรศัพท์/โทรสาร 0-2256-4583-4, 0-2256-4427-9, 0-2251-0385, 0-2252-8711

 2. หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ภายในกองพลทหารม้าที่ 2รักษาพระองค์ (สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400โทรศัพท์ 0-2297-5195, 0-2297-5174โทรสาร 0-2615-0492 

 บริจาคเงิน

  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ ชื่อบัญชี "มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" เลขที่บัญชี 020-2-53333-8

 ส่งหลักฐานใบโอนเงินพร้อมเขียน ชื่อ/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ ให้ชัดเจน และส่งไปที่กองงานในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หรือส่งทางไปรษณีย์ เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน ติดต่อ คุณนพวรรณ ช้างแก้ว โทรศัพท์/โทรสาร 0-2222-8885  

 หรือบริจาคเงินสด ได้ ณ กองงานในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330โทรศัพท์ 0-2256-4427-9, 0-2256-4583-4   

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.princess-pa-foundation.or.th     

 ขออนุโมทนา ...

 

 

นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• โอนเงินผ่านธนาคาร     
• ชำระผ่าน Paysbuy, Paypal 
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
บริษัท เอ็กซ์แอลสเต็ป พรีเมี่ยมแอนด์กาเม็นท์ จำกัด
95/40หมู่ที่1 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
          Company Background and Overview โรงงานผลิต หมวก โรงงานผลิต กระเป๋า โรงงานผลิต เสื้อ ... อ่านทั้งหมด